من من من

گفت :ضمایر را بشمار. گفتم :من، من، من، من.
گفت :فقط من؟؟؟ گفتم :بقیه رفتن، من تنهام.....

/ 2 نظر / 6 بازدید
mehdi

خیلی ریز نوشتی باید با ذره بین خوند...[گل]