دوستت دارم

دوستت دارم هدیه ایست که هر قلبی فهم گرفتنش را ندارد!!
قیمتی دارد که هر کس، توان پرداختنش را ندارد!!
جمله ی کوتاهی است. اما هر کسی لیاقت شنیدنش را ندارد..

/ 1 نظر / 7 بازدید