دلقک

حکایت آن مردی را شنیده اید که پیش حکیمی رفت و از غم بزرگی که در دل داشت میگفت، حکیم گفت :به فلان سیرک برو که آنجا دلقکی هست آنقد می خنداند که غمت را فراموش کنی، مرد لبخند تلخی زد و گفت :من همان دلقکم

/ 0 نظر / 7 بازدید